Nauki Przyrodnicze na Scenie 4

Science on Stage 4

UNIWERSYTET im. Adama MICKIEWICZA

WYDZIAŁ FIZYKI

61-614 Poznań, ul. Umultowska 85, tel.  8295-169

PATRONAT HONOROWY

       

 

 

    Sponsorzy: 

                                

                              

                           

                   Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 4” 

  Poznań, dnia 30.09.2010 roku

 

 

Sprawozdanie z Festiwalu

Report on the Polish „Science on Stage 4" 24-25 September 2010, Poznan, Poland

umieszczone na stronie internetowej Europejskiego Festiwalu SonS Copenhagen 2011

http://www.science-on-stage.eu     oraz    SOS4report.htm

 

 

Sprawozdanie

W dniach 24-25 września 2010 roku odbył się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie 4”. Festiwal ten był siódmym z kolei  ogólnopolskim festiwalem z serii - wpierw „Fizyka na Scenie”, a następnie „Nauki Przyrodnicze na Scenie”. Laureaci pierwszych pięciu festiwali brali udział w europejskich festiwalach „Physics on Stage” i następnie  „Science on Stage” organizowanych przez wielkie europejskie laboratoria naukowe.

Tematyką preferowaną poznańskiego festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 4” było pokazanie wkładu fizyki, innych nauk przyrodniczych i nauk technicznych w rozwiązywanie problemu energetycznego świata i Polski. Szczególnie zależało nam na tym, aby przekonać uczestników festiwalu do oszczędzania energii, coraz szerszego stosowania odnawialnych źródeł energii oraz do programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Program festiwalu świadczy o tym, że nasze zamierzenia spotkały się ze zrozumieniem uczestników festiwalu, których wystąpienia w dużej części związane były z problemami energetycznymi.

W festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 4” udział wzięły zespoły z 37 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski: Poznania, Leszna, Obornik, Rogoźna, Kalisza, Wrześni, Borowa, Szczecina, Słupska, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Świnoujścia, Drezdenka, Olsztyna, Lublina, Raciborza, Opola, Rybnika, Cieszyna, Pawłowic, Starachowic, Wielunia, Kluczborka, Płocka, Bielska-Białej i Pszczyny. W festiwalu uczestniczyło ponad 350 osób – nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dydaktyków z wyższych uczelni, członków jury i organizatorów z Wydziału Fizyki UAM. Jury oceniało 64 występy w trzech kategoriach:

  • demonstracje zjawisk,

  • przedstawienia teatralne związane z naukami przyrodniczymi,

  • pokazy multimedialne dotyczące nauk przyrodniczych i ich zastosowania w życiu codziennym.

Planowany na rok 2011 w Kopenhadze kolejny europejski festiwal  „Science on Stage” stanowić będzie dla laureatów festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 4” wielką szansę nawiązania lub pogłębienia współpracy w upowszechnianiu metod nauczania i osiągnięć nauk przyrodniczych z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych z całej Europy.

Jako wieloletni przewodniczący KKO mam stały kontakt z nauczycielami, którzy uczestniczyli w festiwalach ogólnopolskich w Poznaniu i w festiwalach europejskich i z satysfakcją obserwuję ich znaczny rozwój zawodowy. Również młodzież ze szkół biorących udział w festiwalach z wielkim pożytkiem dla siebie uczestniczy w tych imprezach.

Warunkiem powodzenia festiwalu jest przede wszystkim zabezpieczenie przez organizatora bezpłatnych posiłków i noclegów uczestnikom festiwalu – uczniom, nauczycielom i członkom jury. Konieczne jest również pokrycie innych wydatków związanych z festiwalem: papieru i materiałów biurowych, tuszów do drukarek, druku afiszy, pieczątek i zakup nagród dla laureatów. Wydatki te wyniosły około 60 000 zł. Pokrycie wydatków jest możliwe dzięki życzliwości sponsorów, którzy przekazali pewne sumy na konto organizatorów: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, KPK Euratom-IFPiLM oraz firm: ENEA, DALKIA, ITTI, VATTENFALL i RADIO ELKA. Bez finansowego wsparcia tych sponsorów nie moglibyśmy zorganizować festiwalu.

Nagrody książkowe ufundowały instytucje i wydawnictwa: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Powiatu Poznańskiego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Państwowa Agencja Atomistyki, Wydawnictwo ZamKor, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Polityka, Foton, Delta. Dzięki fundatorom nagród mogliśmy laureatów obdarować ciekawymi pozycjami książkowymi.

W imieniu Krajowego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 4”  i w imieniu uczestników Festiwalu składam serdeczne podziękowania władzom Uniwesytetu i Wydziału Fizyki za okazaną życzliwość i pomoc finansową, wszystkim sponsorom i fundatorom nagród za ich wspaniałomyślność i wsparcie festiwalu. Mamy nadzieję, że i w przyszłości możemy liczyć na życzliwość dotychczasowych sponsorów. Dziękuję wszystkim uczestnikom festiwalu – nauczycielom i uczniom, członkom jury, kierownictwu i personelowi ds JOWITA,w którym mieszkali uczestnicy festiwalu, Firmie Gastro-Królscy i Gebru, która wspaniale karmiła uczestników. Dziękuję gorąco członkom Wydziałowego Komitetu Organizacyjnego, którzy z wielkim zaangażowaniem czuwali nad sprawnym przebiegiem festiwalu.

 

Przewodniczący KKO

Prof. Wojciech Nawrocik

 

Protokół

z posiedzenia jury Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 4”

  
 

Zdjęcia z festiwalu nadesłane przez mgr inż. Danutę Jesiak z Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie zamieściliśmy tutaj

 

 

 

Prof. Wojciech Nawrocik
Instytut Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 169
e-mail: nawrocik@amu.edu.pl 

 

 
Powrót do strony domowej