Nauki Przyrodnicze na Scenie

Science on Stage

 

UNIWERSYTET im. Adama MICKIEWICZA

WYDZIAŁ FIZYKI

61-614 Poznań, ul. Umultowska 85
tel. 8257-452, 8295-169


„Nauki Przyrodnicze na Scenie 3” 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Festiwalu  „Nauki Przyrodnicze na Scenie 3”

Program

Sponsorzy Festiwalu

Zwycięzcy

Opinie uczestników

Echa prasowe

 


 

Powrót do strony domowej