Ogólnopolski Festiwal

„Nauki Przyrodnicze na Scenie 2”
Science on Stage

Poznań, Wydział Fizyki UAM, 22 - 23 września 2006 roku


Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie 2” zgodnie z planem odbył się w Poznaniu na Wydziale Fizyki UAM w dniach 22-23 września 2006 roku.

W Auditorium Maximum Collegium Physicum UAM zespoły zaprezentowały 12 przedstawień, 15 demonstracji.

W Auli A Collegium Physicum zespoły przedstawiły 27 prezentacji multimedialnych.

Wszystkie wystąpienia były starannie przygotowane i widzowie przyjęli je z dużym zainteresowaniem.

Wiele z wystąpień cechowało się bardzo wysokim poziomem.

W festiwalu uczestniczyło ponad 200 nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz kilku dydaktyków z wyższych uczelni.

Nad sprawnym przebiegiem festiwalu czuwało ponad 40-to osobowa grupa organizatorów. 

W skład dwóch sekcji jury wchodziło 17 osób. Jury przewodniczył były wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego Prof. Maciej Kolwas z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

 

 W pracach I sekcji jury do oceny przedstawień i demonstracji (Auditorium Maximum) uczestniczyli:

·       Prof. Danuta Bauman - WFT PP Poznań- przewodnicząca sekcji

·       Prof. Mirosław Drozdowski – WFT PP Poznań

·       Dr Irena Jacyna-Onyszkiewicz WF UAM Poznań

·       Dr Stanisław Latek - PAA Warszawa

·       Prof. Jan Mostowski – IF PAN Warszawa

·       Prof. Narcyz Piślewski – IFM PAN Poznań

·       Prof. Tadeusz Skośkiewicz – IF PAN Warszawa

·       Prof. Henryk Szydłowski – WF UAM Poznań

 

 W pracach II sekcji jury do oceny prezentacji multimedialnych (Aula A) uczestniczyli:

·       Prof. Julita Czarkowska - Bauch IB PAN Warszawa

·       Dr Maria Kotłowska – WF UAM Poznań

·       Dr hab. Wiesław Leoński – WF UAM Poznań przewodniczący sekcji

·       Prof. Henryk Manikowski  – WFT PP Poznań

·       Prof. Jadwiga Stankowska – WF IAM Poznań

·       Prof. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak – WF UAM Poznań

·       Mgr Mirosław Trociuk – nauczyciel Włodawa

·       Prof. Jan Wąsicki – WF UAM Poznań

 

W uroczystości otwarcia festiwalu wzięli udział m.in.:

Prezydent Miasta Poznania  Ryszard Grobelny, były Wojewoda Wielkopolski Andrzej Nowakowski hojny sponsor poprzednich festiwali, przedstawiciel Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Gabriela Wojciechowska oraz Goście z zagranicy: Helen Wilson z Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Festiwalu „Science on Stage 2” i Prof. Christian Gottfried Przewodniczący Austriackiego Komitetu Organizacyjnego „Science on Stage 2” .

Festiwal otworzył występ zespołu dzieci ze Szkoły Specjalnej nr 102 z Poznania kierowany przez Dyrektor szkoły Mgr Zofię Żółtak. Zespół wystąpił z przedstawieniem „I powstał świat”. W przygotowaniu scenariusza przedstawienia uczestniczyła Mgr Hanna Budzińska – nauczycielka z Wolsztyna.

Po występie dzieci głos zabrał przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 2” Prof. Wojciech Nawrocik, który powitał Uczestników festiwalu i Gości oraz krótko przedstawił zasady wyłaniania najlepszych zespołów.

Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał w bardzo ciepłym wystąpieniu Prezydent Ryszard Grobelny.

Po części oficjalnej rozpoczęły się prezentacje festiwalowe równolegle w Auditorium Maximum (przedstawienia) i w Auli A (prezentacje multimedialne), które zakończyły się następnego dnia po 17:00 .
Po obejrzeniu wszystkich przewidzianych w programie wystąpień jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia. 

 

 Kategoria przedstawienia:

I Miejsce – zespół z Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu, kierowany przez dr Ewę Michalską-Czajka, w składzie: Joanna Brenk, Joanna Francuzik, Ewa Kowalczuk, Marta Nowak, Agnieszka Sowisło, Krzysztof Czajka, Mateusz Grześkowiak, Piotr Kostrzewa, Jakub Łabedzki, Łukasz Macyszyn, Tomasz Rybarczyk, Dominik Sipiński, Marek Stefański, Jacek Stróżyński, Paweł Strzelecki
 za przestawienie pt. „Bromeo i Sodia, czyli Absurdalna Ballada o Przemijaniu

 II Miejsce – grupa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 – Vll Liceum i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki w Poznaniu kierowana przez mgr Danutę Hewelt w składzie: Ania Malingowska, Łukasz Konarczyk, Michał Dutko, Daria Skalniak, Joanna Hoffa, Magda Pawlak, Joanna Poprawska, Alicja Królik, Agnieszka Zwierzyńska, Tomasz Siwiński, Krzysztof Przybek, Paweł Gzela, Aleksandra Saporznikow, Piotr Zaremba
za przedstawienie „Baśń o starym królu i królewnie Alfie”

lll Miejsce – zespół z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu, kierowany przez mgr Krystynę Raczkowską-Tomczak, w skladzie: Samuel Gurbierz, Marcin Rachtan, Jakub Tomczak, Katarzyna Kanas, Katarzyna Man, Kamila Marcinkowska, Kamil Danielko, Daria Łotocka
za przedstawienie „Tajemnice głębin”

 

Jednocześnie jury wyraziło swój podziw i uznanie dla wszystkich występujących uczniów za ich entuzjazm i zaangażowanie w przygotowanie przedstawienia, a opiekunom dziękuje za zainteresowanie swoich uczniów zagadnieniami związanymi z naukami przyrodniczymi.

 

 Kategoria demonstracje:

Dwa równorzędne I Miejsca:

 • grupie uczniów z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego – Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie, kierowanej przez mgr Justynę Bartol-Baszczyńską, w skladzie: Maciej Kaniewski, Jakub Kaniewski, Patrycja Wiśniewska, Hanna michor, Jakub Zdon, Sebastian Marenda, Szymon Wieczorek, Marcin Cylkowski
  za cykl demonstracji „Zadziwiające triki z fizyki w temperaturze ciekłego azotu”

 • Mateuszowi Stockiemu z I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, opiekun mgr Małgorzata Sobczak,
  za cykl demonstracji „Świat oscylacji”

III Miejsce Remigiuszowi Krysiakowi z I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie
za demonstrację
„Złoto alchemików”

Specjalne wyróżnienie dr. Janowi Olejniczakowi z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego
za cykl demonstracji „Fale elektromagnetyczne”

 

Kategoria prezentacje multimedialne:

Jury postawiło przyznać dwa równorzędne I Miejsca:

 • zespołowi z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie, opiekun dr Aneta Mika, w składzie: Agata Kowalak i Mateusz Kownacki
  za prezentację pt.: „Układ PSR B1257+12”

 • Markowi Hojnackiemu z I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie
  za prezentację pt. „Kres pewności. Człowiek kontra chaos deterministyczny”

III Miejsce – zespół z Gimnazjum nr 58 w Poznaniu, opiekun dr inż. Aneta Waszkowiak, w składzie:
 A. Pierańska i J. Brzezińska
za prezentacje „Fizyka i Chemia w kuchni”

 Wyróżnienia:

 • Ewa Korzeniewska z I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, opiekun mgr Marek Lipiński
   za prezentację  „Jan Szczepanik – polski Edison”

 • zespól z I Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie, opiekun mgr Cezary Filipiuk, w składzie: Bartłomiej Jańczak i Damian Jabłeka
  za prezentacje "Fizyczna mapa Polski".

Ponadto jury postanowiło:

 • wyróżnić zespół: mgr Anna Lisiewicz z Widzewskich Domów Kultury Dom Kultury „505” i dr Jan Olejniczak z Instytutu Fizyki UŁ
  za prezentację pt.: „Fizyka doświadczalna dla najmłodszych”

 

Podczas festiwalu panowała wspaniała atmosfera fascynacji naukami przyrodniczymi. Organizatorzy z Krajowego Komitetu Organizacyjnego, którzy od lat uczestniczą w poznańskich festiwalach podkreślali wysoki poziom wystąpień we wszystkich trzech kategoriach zmagań festiwalowych.

Wkrótce KKO wyznaczy skład polskiej delegacji liczącej 22 osoby na Europejski Festiwal „Science on Stage 2", który odbędzie się w dniach 2-6 kwietnia 2007 roku w mieście nauki jakim jest Grenoble we Francji.

Bardzo serdecznie w imieniu organizatorów dziękuje wszystkim Państwu – Nauczycielom, Uczniom i Pracownikom Nauki za udział w festiwalu.

Dziękuje także sponsorom i fundatorom nagród, których w tym roku było wielu.

Nasz festiwal wspomogli finansowo:

 • International Steering Committee “Science on Stage 2” - główny sponsor festiwalu,

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, który także zwolnił nas z opłat za korzystanie z sal i znacznie obniżył opłaty za noclegi,

 • Instytut Wysokich Ciśnień PAN,

 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN.

Książki na nagrody dla laureatów ofiarowali:

Wydawnictwa Szkolne PWN, Wiedza Powszechna, FOCUS (książki + 5 rocznych prenumerat magazynu FOCUS), Wydawnictwo Chemiczne, Agora, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wojewoda Wielkopolski Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Wydział Fizyki UAM.

Wszystkim Sponsorom serdecznie dziękuję.

Zachęcając Państwa do udziału w następnym festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 3” organizowanym w 2008 roku

Pozostaję z szacunkiem

Przewodniczący KKO
Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik

nawrocik@amu.edu.pl

 

Opinie uczestników

Galeria zdjęć - wykonanych przez mgr Kazimierza Frysia

 

Powrót do strony domowej