Ogólnopolski Festiwal

„Nauki Przyrodnicze na Scenie 1” 
Science on Stage

Poznań, Wydział Fizyki UAM, 24 - 25 września 2004 roku


Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie 1”  zgodnie z planem odbył się w Poznaniu na Wydziale Fizyki UAM w dniach 24-25 września 2004 roku.

W Auditorium Maximum Collegium Physicum  UAM zespoły zaprezentowały 14 demonstracji  i 11 przedstawień.

W Auli A Collegium Physicum zespoły przedstawiły 17 prezentacji multimedialnych.

Wszystkie wystąpienia były starannie przygotowane i zostały przez widzów przyjęte z zainteresowaniem.

Wiele z wystąpień prezentowało bardzo wysoki poziom.

W festiwalu uczestniczyło ponad 200 nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz kilku dydaktyków z  wyższych uczelni.

Za sprawny przebieg festiwalu odpowiadała prawie 40 osobowa grupa organizatorów. 

W skład  dwóch  sekcji jury wchodziło 13 osób. Jury przewodniczył Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego Prof. Maciej Kolwas z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

 I sekcja jury do oceny demonstracji i przedstawień (Auditorium Maximum):

 • Prof. Danuta Bauman -  WFT PP Poznań- przewodnicząca sekcji

 • Prof. Jerzy Galica – IFM Pan Poznań

 • Prof. Tadeusz Hilczer – IF UAM Poznań

 • Mgr Kazimierz Paprzycki – nauczyciel Poznań

 • Prof. Ireneusz Strzałkowski – PW Warszawa

 • Prof. Małgorzata Śliwińska –Bartkowiak – IF UAM Poznań

 • Prof. Henryk Manikowski -WFT PP Poznań

  II sekcja jury do oceny prezentacji multimedialnych (Aula A):

 • Prof. Mirosław Drozdowski – WFT PP Poznań

 • Dr Irena Jacyna- Onyszkiewicz – IF UAM Poznań –przewodnicząca sekcji

 • Mgr Tarsylia Kułek – nauczyciel Poznań

 • Dr hab. Wiesław Leoński – IF UAM Poznań

 • Prof. Henryk Szydłowski – IF IAM Poznań

 • Mgr Mirosław Trociuk – nauczyciel Włodawa

 

W uroczystości otwarcia festiwalu wzięli udział m.in.:

Wojewoda Wielkopolski Andrzej Nowakowski, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Zenon Frączek, który odczytał list Ministra Edukacji Narodowej i Sportu , Dyrektor Departamentu edukacji Urzędu Marszałkowskiego Lech Drożdzyński , Prorektor UAM Prof. Bogdan Mróz i Prodziekan Wydziału Fizyki UAM Prof. Jan Wąsicki.

Po bardzo ciepłym przemówieniu  oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał Pan Wojewoda Wielkopolski. 

Gościem pierwszego dnia festiwalu był również Dr Albert Wright, asystent Dyrektora Generalnego Instytutu Laue-Langevina w Grenoble.

  Festiwal otwierały dwa przedstawienia :

„Szukam Fizyki” w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu
 i Mali Poznaniacy wyruszają w podróż po Wszechświecie” w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola nr 100 w Poznaniu
Autorką scenariuszy obu przedstawień jest Mgr Hanna Budzińska.

 Po obejrzeniu wszystkich zaplanowanych w  programie wystąpień jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia. 

 

 Kategoria demonstracje:

 I  Miejsce – zespół z I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie za demonstrację pt.: ”Woda- cykl doświadczeń”,

II Miejsce-  zespół z XIV LO w Warszawie za demonstrację pt.: „Dyfrakcja i fraktale”,

III Miejsce -  Zespół Gimnazjum w Kożminku i Gimnazjum nr 1 w Kaliszu za demonstrację pt.: Dwa żywioły – Smoke on the Water”

 Wyróżnienia:

Dr Jan Olejniczak z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego za demonstrację pt.: ”Pojazdy z napędem wiatrowym poruszające się pod wiatr”

Dr Maciej Kluza z Muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za demonstrację pt.: „Czarne, białe i kolorowe, czyli jak dzieła siatkówka”.

 

 Kategoria przedstawienia:

I   Miejsce – zespół z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Opolu za przedstawienie pt.: „Zabawa Prosiaczka z cieniem, czyli łamanie praw fizyki w bajkach”,

II  Miejsce – zespół z Gimnazjum nr 6 w Tychach za przedstawienie pt.: „Muzyczna fizyka – czyli dźwięk wokół nas”,

III Miejsce – zespół z II Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie za przedstawienie pt.: „Prawa fizyki a ludzkie ciało”.

 Wyróżnienia:

Zespół z Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu za przedstawienie pt.; „W strumieniu światła”,

Zespół z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie za przedstawienie pt.: „Ósma pieczęć”.

 

Kategoria prezentacje multimedialne:

 I   Miejsce – Zespół z I Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie za prezentację pt.: Zjawiska na niebie i Ziemi o którym nie śniło się filologom”,

II  Miejsce – zespół z VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu za prezentację pt.: „Fuzja termojądrowa – energia przyszłości”,

III Miejsce - -zespół z I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie za prezentację pt.: „Ogniwa galwaniczne – małe elektrownie wokół nas”.

 Wyróznienia:

Zespół z I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie za prezentacje pt.: „Serce jako pompa”,

Zespół z I Liceum Ogólnokształcącego w Busku Zdroju  za prezentację pt.: „e-Fizyka – projekt udostępnienia fizycznego oprogramowania edukacyjnego”.

 

Uczestnicy festiwalu byli zadowoleni z przyjazdu do Poznania i wielu z nich już teraz wyraziło chęć uczestnictwa  w  następnym festiwalu.
W listopadzie 2005 r. zorganizowana zostanie europejska edycja festiwalu „Science on Stage 1”.
Prezes PTFW otwierając festiwal  stwierdził, że ogólnopolski festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie” jest imprezą otwierającą obchody Międzynarodowego  Roku Fizyki 2005 w Polsce.

Serdecznie dziękuję za udział w festiwalu wszystkim Uczestnikom i Gościom .

Bardzo serdecznie dziękuję także ofiarodawcom nagród - Panu Wojewodzie Wielkopolskiemu, Wydawnictwom Szkolnym i Pedagogicznym, Wydawnictwu Edukacyjnemu ŻAK, Polskiemu Towarzystwu Fizycznemu i Państwowej Agencji Atomistyki.

Przewodniczący KKO
Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik

nawrocik@main.amu.edu.pl

PROGRAM Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 1”

OPINIE uczestników

Powrót do strony domowej